avril 23, 2016

لبریختۀ‌١٠ در خوانش رضا فرخفال


Reza Farokhfalدیروز که هوا آفتابی بود وسط کارهای سخت روزانه این چند خط از یک شعر رویایی را به یاد میآوردم. "آنجا" کجاست در این شعر ؟ منزلگاه محبوب یا وطن محبوب ؟ دهها صفحه تئوری نمی تواند آن دو گانه "اینجا​ آنجا" یا "درون​ بیرون" یا " داخل ​ خارج" را در بحث از غربت اینگونه رسوا کند که این سطرها کرده است :

آن‌جا که نشسته‌ای
نشسته‌ای این‌جا
اینجا آنجا‌ست

وقتی که خط، حادثه می‌گیرد
و حادثه ادامه می‌گیرد
اینجا را آنجا می‌گیرد
عاشق در دریا می‌میرد
_
لبریخته  ١٠
يداله رويائی @ royai AT orange DOT fr avril 23, 2016 1:09 AM || Balatarin