février 9, 2013

!جامعۀ اَحمقّ

 

           

                                                 جامعه ی اَحمقّ !

 س ـ استاد دربارۀ کتاب "دریائی‌ها" چه نظری دارید؟

ج ـ هیچ نظری ندارم. (می خندد)

س ـ استاد ما کیفیت این سکوت‌ها و نگاه‌ها و لبخندهای شما رو چطور به خواننده منتقل کنیم؟

ج ـ (نگاه پر رمز و رازی به من می اندازد.)

س ـ استاد به این سوال من جواب بدین. گویا از ایشون نقل شده که منو مردم این زمانه نمی فهمن. نسل‌های بعدی می‌فهمن. نظر شما چیه؟

ج ـ صد سال دیگه می فهمن! با این وضع دنیا خیلی احتمال دارد که صد سال دیگه جامعه آنقدر احمق بشه (نمی دونید با چه حال و حالتی "احمق" را ادا می کند؟) که به شعر رویایی برگرده!!! بعید نیست ! خیلی‌ها این حرفو زدن و دلشونو خوش کردن (حالتی رفت و وقت‌ها خوش شد) 

 نقل از کتاب « پیر پرنیان‌اندیش»، خاطرات و مصاحبۀ هوشنگ ابتهاج ( سایه )