juin 19, 2010

ارتجاع سبز

 

آرش عزیز،

 

انسان امروز باید از انسان یازده قرن پیش بیاموزد که در برابر هو، لا گذاشت وقتی که گفت   " هویتِ ما در لائیتِ  ما ست" .

حلاج هم که با "لا" ی خود "بالا"ی دار رفت، بالاتر از دار رفت، قربانی تروریسم ِ آیه‌‌ها شد . قربانی ِ زیر پای خود، مردم کوچه و بازار، شد .

جنبش سبز عالی بود  داردعامی می‌شود . سبز ايراني سبز اسلامي مي شود . تروریسم آیه‌ها و آفوریسم خمینی دوباره محور و معیار می‌شود. فریب و فاجعه تکرار می‌شود. شیعۀ ایرانی به ایرانی خیانت می‌کند. ما باید یاد بگیریم  به آنچه به ما خیانت می‌کند خیانت کنیم، نه بگوئیم، و یا در آری‌هاي ِخود یک نهِ بزرگ پرورش دهیم .

مردم کوچه و بازار ظاهری ازکوچه و بازار دارند. ما باید بتوانيم ذهن خود را به ظواهر بدهیم تا بتوانیم به آنها خیانت کنیم. براي خيانت به آنها بايد با آنها باشيم، تا بتوانيم از آنها عبور کنیم و آنها را پشت سر بگذاریم. همیشه رشدِ فرهنگی رشدِ خیانت بوده است ذهن ما نیز ظاهری فرهنگی دارد. باید این ظاهر را از آن ظاهر عبور دهیم . وگرنه باز لائیک ها پشت در می‌مانند. باز ورق یه دست اوباش می‌افتد. و همه چيز دوباره با گزِ خميني "سبز" مي‌ماند . 

                                                                                     تا وقت دیگر  قربانت