mars 26, 2010

حرفِ آخر ِ شعر

  •  

.بخشی از غرض وغایتِ اشیا وچیزها نهفته درنامی‌ است که به آنها داده ایم
نامی‌ که ما به اشیا می‌ دهیم سهم کمی‌ درغرض وغایتِ آنها دارند. یعنی کلمه ها به خودی خود همیشه کمی‌ از شیئ‌ وياچیزی را که نمایندگی می‌ کنند می‌ رسانند. مگر وقتی‌ که ما جایگاه و مقر تازه ای در متن به آنها بدهیم
این نام ها را کی‌ به آنها داده است ؟ و کِی؟ چرا برخی‌ از آنها جسمی بزرگتر ازبرخی‌ دیگر دارند.؟
فیزیکِ لغت نگاه مرا، و طنين آن گوش مرا، در جریان جمله اداره می‌ کند. از آنجا که نمی‌ توانیم از ساختمان ریتم در قطعه غافل بمانیم پس باید فیزیک لغت ها را، بعنوان حجم های کوچک بصری و صوتی ( تلفظ)، درجایی‌ بنشانیم که هم ازغایت وغرض خود دورنمانند. و هم ما بتوانیم غرض وغایت تازه و جدیدی به آنها بدهیم
می‌ خواهم بگویم که دریافت معنای‌ نهایی کلمات و کشف فینالیته ای که آنها با کاربردِ زبان(لانگاژ) درشعر پیدا می‌ کنند، بسته به مقر و جایگاه ناشناختهٔ آنهادرشعر است . خوانش ِ ما ازشعر کشفِ همین ناشناخته است، که معمولا ناگفته می‌ ماند. یعنی ما با نویسش حجمی به آخرحرف می‌ رسیم ولی‌ به حرفِ آخر نمی‌ رسیم

و حرف آخر مطلق ِحرف است . که مقر و جایگاه ندارد. مطلق ها جایگاه ندارند. توانا ترین ِما جزبه آستانه و درگاه آن راه نداریم. ناتوانی‌ ما در کشف حرف ، آخر ِحرف ، مربوط به ضعف و ناتوانی‌ زبان نیست، مربوط به جهل ما از "جای کلمه" است. که ما را به آخرحرف، و نه حرفِ آخر، نزدیک نمی‌ کند. این جهل از دو سو می‌ رود و هردو سو را دور ازغرض وغایتِ خود می‌ کند. آن بانوی محترم و مترجم دعای کمیل به زبان انگلیسی، به دو زبان خیانت می‌ کند. طبیعتِ آن یکی(عربی)‌‌ در طبیعت این یکی(انگلیسی) ‌نیست. اصلا نیست. آنهم در زبان دعا ! و چون هیچکدام از این دو، زبان ِمادری اش نیست پس به سه زبان خیانت می‌ کند. و در مشغله ای که این سه زبان در مترجم ِدعای کمیل پیدا می‌ کنند، متن نه تنها چیزی برای گفتن ندارد، بلکه برای نگفتن هم چیزی ندارد

در پیش ما شاعران، شعر همیشه حرفی برای نگفتن دارد. و ناگفتنی ها در آنند که بدانیم جسم فیزیکی‌ لغت ، یعنی همان جسم کوچک بصری‌ را، و همان فاصلهٔ صوتی را ( به اندازهٔ تلفظ لغت)، که خود حجم کوچکی است، در کجای سطر بنشانیم تا سهمی داشته باشند درآن اسپاسمان بزرگتری که استعارۀ ما می‌ آفریند،( و یا استعارۀ ما را می‌ آفریند
در رفتاری که ما اینگونه با زبان می‌ کنیم کلمه‌ها آن سهم کوچکی را که گفتیم ( بعنوان نامی‌ بر چیزی ) دارند، ، در همان فاصلهٔ فیزیکی، در متن جا می‌ گذارند. به نفع آن سهم بزرگتری که در فاصله های ذهنی‌ ایجاد می‌ کنند و درآن، مطلق ِ نا گفتنی مشرف بر گفتن است ، بر گفتن چیزی که در آن فاصلۀ صوتی(تلفظ کلمه) جا مانده است . شناختن جای ناشناختهٔ لغت دریافت ِهمان ناگفتنی است، که سهم خواننده است، وکوششی است که معمولا تا آستانه دورتر نمی‌ رود. براین مبحث، حرف بکِت شاید عصاره ای باشد
" آنچه می‌ خواهیم بگوییم به همین دلیل ِ ساده ناگفته می‌ ماند که ناگفتنی است"

(از میان یادداشت ها)

يداله رويائی @ royai AT orange DOT fr mars 26, 2010 1:39 AM || Balatarin
Comments

citalopram 20 mg tablets,

Posted by: citalopram at octobre 4, 2016 11:17 PM

read full article,

Posted by: order clomid online at octobre 4, 2016 11:17 PM

online ventolin,

Posted by: buy ventolin at octobre 4, 2016 11:08 PM

mobic,

Posted by: mobic at octobre 4, 2016 11:07 PM

motrin,

Posted by: motrin at octobre 4, 2016 10:58 PM

amoxil,

Posted by: amoxil at octobre 4, 2016 10:58 PM

get more info,

Posted by: buy phenergan at octobre 4, 2016 10:49 PM

generic amitriptyline online,

Posted by: amitriptyline at octobre 4, 2016 10:35 PM

advair,

Posted by: advair at octobre 4, 2016 10:28 PM

antabuse,

Posted by: buy antabuse online without prescription at octobre 4, 2016 10:25 PM

mobic,

Posted by: mobic 7.5 mg tablet at octobre 4, 2016 10:10 PM

buy doxycycline 100mg pills,

Posted by: cheap doxycycline at octobre 4, 2016 10:05 PM

tadacip,

Posted by: tadacip 20 at octobre 4, 2016 9:53 PM

wellbutrin,

Posted by: wellbutrin generic at octobre 4, 2016 9:49 PM

how much does ivermectin cost,

Posted by: generic stromectol at octobre 4, 2016 9:44 PM

cymbalta,

Posted by: generic for cymbalta at octobre 4, 2016 9:40 PM

viagra,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 9:34 PM

buy acyclovir 400 mg,

Posted by: acyclovir 400 mg at octobre 4, 2016 9:30 PM

viagra buy online no prescription,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 9:24 PM

where to buy retin-a,

Posted by: order retin a at octobre 4, 2016 9:21 PM

cymbalta 60 mg,

Posted by: cymbalta 60 mg cost at octobre 4, 2016 9:15 PM

sildalis online,

Posted by: generic sildalis at octobre 4, 2016 9:10 PM

viagra,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 9:01 PM

doxycycline,

Posted by: doxycycline at octobre 4, 2016 8:48 PM

generic zoloft,

Posted by: generic zoloft online at octobre 4, 2016 8:44 PM

augmentin 500mg,

Posted by: augmentin at octobre 4, 2016 8:38 PM

generic amoxicillin,

Posted by: generic amoxicillin at octobre 4, 2016 8:34 PM

buy clomid cheap,

Posted by: clomid at octobre 4, 2016 8:28 PM

cymbalta lilly,

Posted by: website here at octobre 4, 2016 8:18 PM

lasix,

Posted by: lasix at octobre 4, 2016 8:08 PM

buy retin-a,

Posted by: buy retin-a at octobre 4, 2016 8:06 PM

cialis,

Posted by: cialis at octobre 4, 2016 7:58 PM

lasix water pills,

Posted by: lasix without script at octobre 4, 2016 7:56 PM

methotrexate cost,

Posted by: methotrexate cost at octobre 4, 2016 7:49 PM

celebrex 200 mg,

Posted by: celebrex 200 mg at octobre 4, 2016 7:47 PM

buy viagra where,

Posted by: viagra triangle at octobre 4, 2016 7:38 PM

cheap advair,

Posted by: advair at octobre 4, 2016 7:25 PM

buy flagyl,

Posted by: flagyl metronidazole at octobre 4, 2016 7:24 PM

tretinoin cream 0.05,

Posted by: tretinoin cream 0.05 at octobre 4, 2016 7:01 PM

viagra,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 6:57 PM

generic for glucophage,

Posted by: buy glucophage at octobre 4, 2016 6:44 PM

glucophage online,

Posted by: glucophage online at octobre 4, 2016 6:41 PM

cleocin,

Posted by: cleocin at octobre 4, 2016 6:25 PM

kinerase tretinoin gel 0.05,

Posted by: tretinoin gel at octobre 4, 2016 6:21 PM

citalopram for ibs,

Posted by: citalopram at octobre 4, 2016 6:15 PM

cymbalta generic,

Posted by: cymbalta at octobre 4, 2016 6:11 PM

acyclovir,

Posted by: acyclovir cream at octobre 4, 2016 6:02 PM

buy sildenafil,

Posted by: sildenafil at octobre 4, 2016 5:53 PM

amoxicillin,

Posted by: amoxicillin clavulanate at octobre 4, 2016 5:40 PM

singulair for allergies,

Posted by: singulair at octobre 4, 2016 5:37 PM

bupropion price,

Posted by: buy bupropion at octobre 4, 2016 5:31 PM

wellbutrin,

Posted by: wellbutrin at octobre 4, 2016 5:21 PM

cialis 20 mg price,

Posted by: cialis 20 mg at octobre 4, 2016 5:18 PM

cost of cymbalta,

Posted by: cymbalta at octobre 4, 2016 5:12 PM

cialis cost without insurance,

Posted by: cialis cost without insurance at octobre 4, 2016 5:08 PM

synthroid,

Posted by: buy synthroid at octobre 4, 2016 5:01 PM

buy doxycycline online,

Posted by: buy doxycycline online at octobre 4, 2016 4:58 PM

buy clomid without script,

Posted by: clomid women at octobre 4, 2016 4:51 PM

tamoxifen,

Posted by: tamoxifen at octobre 4, 2016 4:49 PM

medrol dose pack no presciption,

Posted by: medrol 16mg at octobre 4, 2016 4:41 PM

torsemide 20 mg,

Posted by: torsemide at octobre 4, 2016 4:39 PM

synthroid,

Posted by: buy synthroid at octobre 4, 2016 4:32 PM

best price generic tadalafil,

Posted by: 20 mg tadalafil at octobre 4, 2016 4:29 PM

medrol,

Posted by: medrol 4mg pak at octobre 4, 2016 4:19 PM

rogaine for men,

Posted by: rogaine 5 for men at octobre 4, 2016 4:16 PM

buy abilify,

Posted by: abilify at octobre 4, 2016 3:54 PM

levaquin online,

Posted by: levaquin online at octobre 4, 2016 3:48 PM

trazodone,

Posted by: trazodone 100mg at octobre 4, 2016 3:44 PM

continue reading,

Posted by: buy rimonabant at octobre 4, 2016 3:38 PM

lisinopril,

Posted by: lisinopril at octobre 4, 2016 3:34 PM

effexor generic cost,

Posted by: effexor generic at octobre 4, 2016 3:28 PM

augmentin 500mg,

Posted by: augmentin 500 mg at octobre 4, 2016 3:25 PM

prednisone,

Posted by: prednisone 40 mg at octobre 4, 2016 3:19 PM

get more information,,

Posted by: doxycycline monohydrate at octobre 4, 2016 3:15 PM

generic-levitra,

Posted by: levitra generic online at octobre 4, 2016 3:09 PM

viagra,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 3:06 PM

buy crestor,

Posted by: crestor generic at octobre 4, 2016 2:50 PM

buy indocin,

Posted by: indocin at octobre 4, 2016 2:47 PM

average cost of viagra,

Posted by: generic viagra sildenafil at octobre 4, 2016 2:37 PM

baclofen 10 mg,

Posted by: baclofen 10 mg at octobre 4, 2016 2:28 PM

cleocin,

Posted by: cleocin t gel price at octobre 4, 2016 2:27 PM

cymbalta,

Posted by: cymbalta at octobre 4, 2016 2:16 PM

price levitra,

Posted by: prices levitra at octobre 4, 2016 1:58 PM

where can i buy albuterol inhaler,

Posted by: generic albuterol at octobre 4, 2016 1:57 PM

clonidine hcl .1,

Posted by: clonidine at octobre 4, 2016 1:48 PM

wellbutrin,

Posted by: wellbutrin at octobre 4, 2016 1:47 PM

singulair,

Posted by: generic singulair 10mg at octobre 4, 2016 1:37 PM

albuterol atrovent,

Posted by: albuterol at octobre 4, 2016 1:37 PM

buy kamagra oral jelly,

Posted by: buy kamagra oral jelly at octobre 4, 2016 1:15 PM

buy provera online,

Posted by: provera 10mg at octobre 4, 2016 1:05 PM

buy tadacip 20 mg,

Posted by: tadacip at octobre 4, 2016 12:52 PM

generic of augmentin,

Posted by: augmentin 875 at octobre 4, 2016 12:51 PM

clindamycin price,

Posted by: clindamycin 150mg at octobre 4, 2016 12:41 PM

cialis,

Posted by: cialis at octobre 4, 2016 12:32 PM

order amoxil,

Posted by: buy cheap amoxil at octobre 4, 2016 12:31 PM

buy abilify,

Posted by: click at octobre 4, 2016 12:13 PM

cipro,

Posted by: continue reading at octobre 4, 2016 11:55 AM

extra resources,

Posted by: price of levitra at octobre 4, 2016 11:51 AM

tretinoin cream 5,

Posted by: tretinoin cream at octobre 4, 2016 11:46 AM

sildalis,

Posted by: sildalis without prescription at octobre 4, 2016 11:42 AM

click this link,

Posted by: levitra 10 mg at octobre 4, 2016 11:33 AM

singulair for exercise-induced asthma,

Posted by: singulair 10mg at octobre 4, 2016 11:33 AM

over the counter singulair alternatives,

Posted by: buy singulair online at octobre 4, 2016 11:23 AM

cymbalta prozac,

Posted by: cymbalta at octobre 4, 2016 11:21 AM

crestor,

Posted by: crestor at octobre 4, 2016 11:11 AM

acomplia,

Posted by: for more at octobre 4, 2016 11:10 AM

cytotec,

Posted by: clicking here at octobre 4, 2016 11:01 AM

doxycycline price,

Posted by: doxycycline price at octobre 4, 2016 11:00 AM

check this out,

Posted by: tretinoin cream at octobre 4, 2016 10:50 AM

tetracycline online,

Posted by: online purchase of tetracycline at octobre 4, 2016 10:40 AM

cleocin gel,

Posted by: cleocin cost at octobre 4, 2016 10:30 AM

metformin,

Posted by: metformin at octobre 4, 2016 10:28 AM

atenolol,

Posted by: order atenolol online at octobre 4, 2016 10:20 AM

buy amitriptyline online,

Posted by: amitriptyline at octobre 4, 2016 10:19 AM

viagra,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 10:10 AM

buy lipitor,

Posted by: lipitor at octobre 4, 2016 10:09 AM

can i buy viagra over the counter,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 10:00 AM

cipro,

Posted by: cipro at octobre 4, 2016 9:48 AM

mobic,

Posted by: generic for mobic at octobre 4, 2016 9:47 AM

elimite cost,

Posted by: elimite cream over the counter at octobre 4, 2016 9:30 AM

on line cialis,

Posted by: cialis coupons at octobre 4, 2016 9:20 AM

buy prednisone no prescription,

Posted by: prednisone at octobre 4, 2016 9:17 AM

citalopram,

Posted by: citalopram anxiety at octobre 4, 2016 9:11 AM

crestor,

Posted by: crestor 10mg price at octobre 4, 2016 9:08 AM

tretinoin cream,

Posted by: tretinoin cream 5 at octobre 4, 2016 8:58 AM

nexium medication,

Posted by: nexium at octobre 4, 2016 8:51 AM

azithromycin,

Posted by: azithromycin erythromycin at octobre 4, 2016 8:49 AM

amitriptyline 25 mg,

Posted by: amitriptyline 25 mg at octobre 4, 2016 8:41 AM

generic celexa,

Posted by: celexa at octobre 4, 2016 8:39 AM

buy vardenafil online,

Posted by: buy vardenafil at octobre 4, 2016 8:32 AM

no prescription flagyl,

Posted by: where can i buy flagyl online at octobre 4, 2016 8:30 AM

100 mg viagra,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 8:22 AM

prozac,

Posted by: order prozac online at octobre 4, 2016 8:20 AM

seroquel,

Posted by: 50 mg seroquel for sleep at octobre 4, 2016 8:12 AM

cephalexin,

Posted by: cephalexin at octobre 4, 2016 8:10 AM

lipitor generic,

Posted by: lipitor at octobre 4, 2016 8:03 AM

clonidine,

Posted by: clonidine at octobre 4, 2016 7:59 AM

advair,

Posted by: cheap advair at octobre 4, 2016 7:53 AM

seroquel,

Posted by: seroquel at octobre 4, 2016 7:49 AM

tamoxifen,

Posted by: tamoxifen at octobre 4, 2016 7:44 AM

allopurinol on line,

Posted by: where can i buy allopurinol at octobre 4, 2016 7:39 AM

prednisolone,

Posted by: prednisolone tablets at octobre 4, 2016 7:34 AM

vermox,

Posted by: vermox at octobre 4, 2016 7:30 AM

serpina,

Posted by: serpina at octobre 4, 2016 7:24 AM

acyclovir cream,

Posted by: acyclovir at octobre 4, 2016 7:20 AM

stromectol online,

Posted by: stromectol online at octobre 4, 2016 7:15 AM

buy robaxin,

Posted by: buy robaxin at octobre 4, 2016 7:11 AM

generic tadalafil online,

Posted by: generic tadalafil online at octobre 4, 2016 7:06 AM

read this,

Posted by: amitriptyline 10mg at octobre 4, 2016 7:01 AM

arimidex for men,

Posted by: arimidex at octobre 4, 2016 6:46 AM

example here,

Posted by: where can i buy acyclovir online at octobre 4, 2016 6:41 AM

check out your url,

Posted by: cipro at octobre 4, 2016 6:37 AM

albendazole,

Posted by: albendazole at octobre 4, 2016 6:32 AM

buy lexapro,

Posted by: lexapro at octobre 4, 2016 6:28 AM

cialis,

Posted by: cialis-generic at octobre 4, 2016 6:23 AM

furosemide 20 mg tab cost,

Posted by: furosemide at octobre 4, 2016 6:14 AM

azithromycin 250 mg,

Posted by: generic azithromycin at octobre 4, 2016 6:05 AM

viagra price per pill,

Posted by: viagra at octobre 4, 2016 6:03 AM

synthroid,

Posted by: synthroid at octobre 4, 2016 5:44 AM

prozac without a prescription,

Posted by: prozac at octobre 4, 2016 5:35 AM

motrin,

Posted by: motrin at octobre 4, 2016 5:25 AM

explained here,

Posted by: buspar at octobre 4, 2016 5:16 AM

celebrex,

Posted by: celebrex 200mg at octobre 4, 2016 5:13 AM

albuterol without a prescription,

Posted by: albuterol nebulizer at octobre 4, 2016 5:05 AM

mobic,

Posted by: mobic at octobre 4, 2016 4:53 AM

vermox online,

Posted by: vermox online at octobre 4, 2016 4:44 AM

erythromycin online,

Posted by: erythromycin online at octobre 4, 2016 4:43 AM

wellbutrin,

Posted by: wellbutrin at octobre 4, 2016 4:34 AM

doxycycline hyclate 100mg,

Posted by: doxycycline at octobre 4, 2016 4:33 AM

buy celexa,

Posted by: celexa at octobre 4, 2016 4:25 AM

citalopram 40 mg,

Posted by: citalopram 40 mg at octobre 4, 2016 4:22 AM

proair albuterol sulfate where to buy,

Posted by: albuterol sulfate at octobre 4, 2016 4:15 AM

buy lisinopril,

Posted by: buy lisinopril at octobre 4, 2016 4:13 AM

bupropion sr 100mg,

Posted by: bupropion at octobre 4, 2016 4:03 AM

medrol online,

Posted by: medrol 4 mg at octobre 4, 2016 3:56 AM

valtrex,

Posted by: generic valtrex at octobre 4, 2016 3:53 AM

torsemide,

Posted by: torsemide diuretic at octobre 4, 2016 3:46 AM

buy online cialis,

Posted by: found it at octobre 4, 2016 3:43 AM

amitriptyline,

Posted by: amitriptyline at octobre 4, 2016 3:33 AM

buy wellbutrin xl,

Posted by: zyban wellbutrin at octobre 4, 2016 3:28 AM

augmentin,

Posted by: augmentin 875 mg at octobre 4, 2016 3:17 AM

baclofen,

Posted by: where to buy baclofen at octobre 4, 2016 3:13 AM

voltaren medicine,

Posted by: diclofenac sodium 75mg ec tablets at octobre 4, 2016 3:07 AM

abilify cost,

Posted by: abilify cost at octobre 4, 2016 3:03 AM

amitriptyline,

Posted by: amitriptyline mg at octobre 4, 2016 2:56 AM

nexium online,

Posted by: additional reading at octobre 4, 2016 2:53 AM

glucophage,

Posted by: glucophage at octobre 4, 2016 2:46 AM

viagra by pfizer,

Posted by: canadian viagra at octobre 4, 2016 2:43 AM

suhagra,

Posted by: suhagra at octobre 4, 2016 2:37 AM

buy levitra 20mg,

Posted by: levitra at octobre 4, 2016 2:27 AM

buy tamoxifen online,

Posted by: tamoxifen for men at octobre 4, 2016 2:17 AM

lexapro xanax,

Posted by: generic lexapro at octobre 4, 2016 2:13 AM

more help,

Posted by: strattera at octobre 4, 2016 2:08 AM

synthroid,

Posted by: synthroid at octobre 4, 2016 2:03 AM

allopurinol 100mg,

Posted by: allopurinol at octobre 4, 2016 1:54 AM

singulair online,

Posted by: singulair for sinusitis at octobre 4, 2016 1:49 AM

rimonabant,

Posted by: buy rimonabant at octobre 4, 2016 1:44 AM

cymbalta cost without insurance,

Posted by: cymbalta at octobre 4, 2016 1:40 AM

buy azithromycin online,

Posted by: azithromycin at octobre 4, 2016 1:31 AM

advair,

Posted by: advair hfa inhaler at octobre 4, 2016 1:24 AM

baclofen 10 mg,

Posted by: baclofen at octobre 4, 2016 1:18 AM

sildenafil,

Posted by: sildenafil at octobre 4, 2016 1:14 AM

prozac,

Posted by: prozac at octobre 4, 2016 1:09 AM

avodart,

Posted by: avodart at octobre 4, 2016 12:53 AM

cipro,

Posted by: cipro at octobre 4, 2016 12:46 AM

cytotec,

Posted by: cytotec online at octobre 4, 2016 12:32 AM

ventolin on line,

Posted by: ventolin at octobre 4, 2016 12:23 AM

cialis cost,

Posted by: how much does cialis cost at octobre 4, 2016 12:15 AM

acomplia online,

Posted by: acomplia online at octobre 4, 2016 12:10 AM

buy viagra soft,

Posted by: buy viagra soft at octobre 4, 2016 12:06 AM

clindamycin cost,

Posted by: clindamycin hcl at octobre 4, 2016 12:00 AM

amitriptyline,

Posted by: amitriptyline at octobre 3, 2016 11:50 PM

helpful resources,

Posted by: online canadian pharmacy viagra at octobre 3, 2016 11:40 PM

mobic drug,

Posted by: cheap mobic at octobre 3, 2016 11:37 PM

motrin,

Posted by: motrin 600 at octobre 3, 2016 11:31 PM

motrin ib,

Posted by: motrin 800mg at octobre 3, 2016 11:27 PM

viagra,

Posted by: cheap viagra on line at octobre 3, 2016 11:21 PM

tadalafil 20 mg,

Posted by: tadalafil 20 mg at octobre 3, 2016 11:18 PM

clonidine hcl 0.2mg,

Posted by: clonidine at octobre 3, 2016 11:08 PM

cialis,

Posted by: cialis at octobre 3, 2016 11:01 PM

buy mobic,

Posted by: buy mobic at octobre 3, 2016 10:58 PM

benicar,

Posted by: benicar generic at octobre 3, 2016 10:51 PM

medrol 16mg,

Posted by: related site at octobre 3, 2016 10:48 PM

generic effexor,

Posted by: effexor xr online at octobre 3, 2016 10:42 PM

diclofenac 100 mg,

Posted by: diclofenac at octobre 3, 2016 10:39 PM

buspar,

Posted by: buspar at octobre 3, 2016 10:31 PM

tadacip,

Posted by: tadacip online at octobre 3, 2016 10:28 PM

tretinoin cream,

Posted by: tretinoin cream at octobre 3, 2016 10:21 PM

singulair,

Posted by: singulair at octobre 3, 2016 10:19 PM

tretinoin cream,

Posted by: where can i buy tretinoin at octobre 3, 2016 10:12 PM

acyclovir,

Posted by: buy acyclovir cheap at octobre 3, 2016 10:09 PM

generic viagra brands,

Posted by: viagra at octobre 3, 2016 10:02 PM

elimite cream over the counter,

Posted by: elimite at octobre 3, 2016 10:00 PM

as an example,

Posted by: here at octobre 3, 2016 9:43 PM

baclofen,

Posted by: purchase baclofen at octobre 3, 2016 9:34 PM

levitra,

Posted by: levitra at octobre 3, 2016 9:14 PM

allopurinol,

Posted by: where can i buy allopurinol at octobre 3, 2016 9:05 PM

yasmin generics,

Posted by: yasmin for pcos at octobre 3, 2016 8:57 PM

ventolin,

Posted by: ventolin at octobre 3, 2016 8:47 PM

baclofen,

Posted by: baclofen tablets 10mg at octobre 3, 2016 8:37 PM

ventolin inhaler,

Posted by: ventolin inhaler at octobre 3, 2016 8:27 PM

cleocin gel,

Posted by: cleocin gel online at octobre 3, 2016 8:10 PM

retin-a,

Posted by: where can you buy retinol a 0.05 at octobre 3, 2016 7:51 PM

viagra triangle,

Posted by: viagra no prescription online at octobre 3, 2016 7:41 PM

where to buy alli pills,

Posted by: alli prices at octobre 3, 2016 7:32 PM

cost of generic lipitor,

Posted by: generic lipitor at octobre 3, 2016 7:21 PM

purchase retin-a cream,

Posted by: retin-a at octobre 3, 2016 6:54 PM

found it for you,

Posted by: ebaylevaquin at octobre 3, 2016 6:43 PM

cost of cymbalta without insurance,

Posted by: cost of cymbalta at octobre 3, 2016 6:34 PM

cleocin gel,

Posted by: cleocin gel without prescription at octobre 3, 2016 6:22 PM

generic prozac price,

Posted by: generic prozac cost at octobre 3, 2016 5:51 PM

continued,

Posted by: flagyl 500 mg at octobre 3, 2016 5:31 PM

where to buy lisinopril,

Posted by: lisinopril at octobre 3, 2016 5:22 PM

acyclovir,

Posted by: i found it at octobre 3, 2016 4:55 PM

flagyl,

Posted by: where can i buy flagyl online at octobre 3, 2016 4:46 PM

effexor generic,

Posted by: effexor generic at octobre 3, 2016 4:37 PM

An intelglient point of view, well expressed! Thanks!

Posted by: Dien at septembre 8, 2012 8:27 PM

رویایی!رویایی!
مغزمارا...منظور
به تحرک واداشتن است استاد
!

Posted by: دیگر at avril 10, 2010 1:00 PM

درود بر استاد. مدتی یکسالی می شود که بر روی زبان کار می کنم و دو تئوری در مورد آناتومی و فیزیولوژی واژه دارم. به سفارش یکی از اساتید به سراغ کارهای شما آمدم ولی باید اعتراف کنم هیجان زده شدم وقتی سایتی از شما پیدا کردم.
راهنمای ما در زبان و ادبیات آثار کسانی چون شماست.
پیروز و سربلند باشید.

Posted by: امید at avril 8, 2010 11:42 AM


سلام
سال نو شما مبارك
سالي پر از شادي و موفقيت براتون ارزومندم
با تبادل لينک موافق هستين؟
اگر اره بفرمايين با چه اسمي لينک کنم؟

مرسي

Posted by: محمد قنبري at avril 8, 2010 12:34 AM

سلام آقای رویایی عزیز
سال نو مبارک
همچنان پیگیر و علاقه مند شعر هایتان را دنبال می کنم و به دقت می خوانم . چند ماه پیش هم شعری از شما در مجله ارمغان فرهنگی که سر دبیر آن هستم به چاپ رسید . نقدی هم بر آثارتان نوشته ام که در قالب یک کتاب که بررسی آثار سیزده شاعر معاصر است به زودی اگر مجوزش برسد توسط انتشارات نگاه منتشر می شود.
امیدوارم به زودی مجموعه ای جدید با حال و هوای هفتاد سنگ قبر از شما بخوانم.
با مهر
راستی با چند شعر تازه به روزم که خوشحال می شوم به تارنمای من سری بزنید و بخوانید.

Posted by: داریوش معمار at avril 6, 2010 1:43 PM

اقای رویایی عزیز
من چند بار تماس گرفتم متاسفانه موفق به صحبت نشدم
امیدوارم خوب باشید

با سپاس از مهر شما
رحیمی

Posted by: nazanin rahimi at avril 3, 2010 3:41 PM

با سلام
اقای رویایی بسیار
.با سپاس .
رحیمی

Posted by: rahimi at mars 30, 2010 9:18 PM

اولین بار که کتابی از"رویائی" را خریدم ، در ابتدای جنگ ایران و عراق
بود . یک کتابفروشی در اصفهان بود که صاحبش آخوندی بود به نام
شیخ عبدالرزاق ، کتاب های دست چندم را می آورد و قیمت خون پدرش
می فروخت . برای همین نزد اهل کتاب منفور بود . برای استخفاف
می گفتندش ، "شیخ عبدالرقاص". کتاب دریائی ها را باید از او خریده
باشم. کتاب را با ادب حضور باز کردم. نه چون بلد نبودم که دو کلمه
یاد گرفته و ناگرفته ، بزرگان را دست کم بگیرم. اتفاقا تُخس بودم و
آداب نامحترم شمردن را بلد بودم و هستم. اما اگر قرار بود که من
شعر و ادبیات را جدی بگیرم و آن ها ، دل من باشند و فکرم ، پس باید
که قدر استاد را می شناختم. تنها سر نخم از "او" همان کتاب بود.
"دو زانو" نشستم و دریائی ها را خواندم.
حالیا اما چه می توانم بگویم برای "مردی" که در سنین بالای هفتاد
سالگی "دوام حیثیت" ماست در شعر . و من که نیما هستم ،
دو کلمه یاد گرفته و ناگرفته ، می آیم این جا و با مردی که زمانی
کتابش را مثل مصحف بر رحل دل می گشودم ، از طریق اینترنت
رو در رو حرف می زنم و از قِبل همین اینترنت - که مرا مختفی کرده-
اگر لازم دیدم ، لابد متلکی هم می پرانم!
نیما.

Posted by: نیما at mars 29, 2010 1:48 PM

به آقا يا خانم فلورا و mojeno

ايميل هاي شما درست رسيد، متاسفم که تمام کامنت را نگذاشته ام، کمي کُميلي بنظر مي زسيد. البته اين "بازيهاي واژه اي" با نثر حوزوي فرق مي کند، اينکه " در ذوات بي ذاتِ کلمه...غايتِ لا يلزم مضمون...در مولد مواليد پنهان آشکارا ظاهر مي گردد... که خودش را عين گربه بليسد "

پاسخي ندادم چون نميدانم شما کي هستيد. با اسم مستعار هم حرف هاي بي اعتبار بسيار مي توان زد

Posted by: رويائي at mars 28, 2010 10:11 PM

یک کم از گذشته فاصله بگیر آقاجان. این بازی های واژه ایی مال سالها پیشه. دستکم مال پنجاه سال پیش از اینترنت. حالا که اینترنت هم هست. شماها مثل اصحاف کهف تو غارهاتون موندین و نمی خواین تکون بخورین. بیاین بیرون کمی بدوین شاید گرد و خاک جنبش تازه و شاداب سبز رو از دور ببینین..


- فلورا ؟

Posted by: flora at mars 26, 2010 11:01 PM

غرض از محتوای اسپاسمان در شعر حجم ، تولیداشیادر ذوات بی ذات کلمه است که لغات را در سوبژکتیویته ی محض و ابژکتیویته ی پنهان اغراض بی منتها غرق می کند.از این طریق است که غایت لایلزم مضمون از ابعاد بی سطح شی ء عبور می کند و شعر،در مولد موالید پنهان آشکارا ظاهر می گردد.جسم لغت که برهنه می شود زبان از زبان می ایستد و تنها کاری که می تواند بکند این است که خودش را عین گربه بلیسد

توصیه می شود که پرتقال فروش را تا سکته نکرده از این جا ببرید.

به قول پوپر: هیچ چیز آسان تر از دشوار نوشتن نیست .

- به قول من : يک فيلسوف خوب بايد بد بنويسد
اگربخواهد خواننده متن اورا بخاطر محتوايش بخواند
رويائي

Posted by: mojeno at mars 26, 2010 6:45 AM
Post a comment

Remember personal info?